Đã Trao

Custom Project 13 Jun 2012 15:48:07

I want Data Entry work as a like pdf to word, excel sheet. etc.

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Photoshop, SEO

Xem thêm: project 13, excel custom, word excel project, project word excel, pdf word excel, scanned pdf word excel, custom excel, custom pdf, project excel sheet

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #1693181

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹250 cho công việc này

chahal0172

Hired by the Employer

₹250 INR / giờ
(3 Đánh Giá)
8.0