Đã Trao

Thiết kế trang web Job by N3v3R3nD

Hello,

I was wondering if you have expertise to make designs for osdate?

If so what would the estimated price be? and what do you require of information for doing a project like this?

Kĩ năng: Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: custom designs, osdate custom, osdate i, custom osdate, osdate designs, magento product custom options price type, magento custom options price, custom require login page joomla, custom attribute price, design custom script price calculator, virtuemart custom design price, oscommerce custom customer price, seo links price information, mysql store price information, zen cart custom product price, osDate

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ukraine

ID dự án: #1693492

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

sanjay2004

Hired by the Employer

$30 USD trong 7 ngày
(964 Nhận xét)
9.7