Đã Trao

Đăng báo, Đánh máy, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Word Job by mohanmicheal3

i know data entry very well. so give me some project.

Kỹ năng: Đăng báo, Đánh máy, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Word

Xem thêm: project outsourcing data entry, project managment data entry, project agreement data entry, project profile data entry

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) thanjavur, India

Mã Dự Án: #1693739

1 freelancer đang chào giá trung bình $52 cho công việc này

cha0n1x

Hired by the Employer

$52 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0