Đang Thực Hiện

Chép lời Job by sippal1

Dear Friend,

I want you to transcribe German audios for me. I have 180 minutes audio files containing German conversation. but you must be able to transcribe 60 minutes audio files each day and return it to me. If you are spare time then let me know. i have 180 minutes audio files. so it will take your 3 days.

Regards

Kỹ năng: Chép lời

Xem thêm: transcribe me, audios, project transcribe, project friend, transcribe project, custom audio, transcribe audio project, german audio, conversation custom, german audio files, transcribe audios, conversation transcribe, transcribe files, minutes audio transcribe, transcribe german, deployment project custom message, spare time, transcribe audio files, transcribe minutes audio, german transcribe, transcribe conversation, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) China

Mã Dự Án: #1694223

Đã trao cho:

German78

Hired by the Employer

$60 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0