Đang Thực Hiện

CSS, HTML, PHP, WordPress Job by hossamhoz

issue in my WordPress theme need to fix and conflict with some plug in need php experience

Kỹ năng: CSS, HTML, PHP, WordPress

Xem thêm: wordpress conflict, theme issue wordpress, fix conflict, custom wordpress plug, dotproject project custom sort, custom forum php, project management paypal php, php experience bar, project beauty products php

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) alexandria, Egypt

Mã Dự Án: #1694268

Đã trao cho:

Ajcm623

Hired by the Employer

$40 USD trong 2 ngày
(85 Đánh Giá)
6.5