Đang Thực Hiện

Lập trình C#, Biên tập, iPhone, Kiểm tra/QA Job by naturalhorse

create a phone app using my pain point release on horses

Pictures in book just do short info located in the book

Kỹ năng: Lập trình C#, Biên tập, iPhone, Kiểm tra/QA

Xem thêm: horses, phone app project, custom release, project phone book, create project short, book release, phone book project, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, project pic asm pictures, vbulletin custom usernames pictures, dotproject project custom sort, create phone book

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Boonsboro, United States

Mã Dự Án: #1694303

Đã trao cho:

Ghon

Hired by the Employer

$200 USD trong 14 ngày
(87 Đánh Giá)
6.7