Đang Thực Hiện

Java Job by dobreiiita

I have a JAVA based project, I will send you details via PM. We can discuss price and time frame once you get back to me.

Thank You

Kỹ năng: Java

Xem thêm: project dobreiiita, project time frame, based project, time frame required net project, project time frame sample, project time frame illustrations, project time frame excel format, mql4 price time frame, metatrader custom time frame, maintain time frame project excel, project time frame format excel, project time frame wording, website development time frame days approval

Về Bên Thuê:
( 41 nhận xét ) Indore, India

Mã Dự Án: #1694463

Đã trao cho:

dglinyanov

Hired by the Employer

$150 USD trong 5 ngày
(2 Đánh Giá)
3.1