Đang Thực Hiện

Java Job by dobreiiita

I have a JAVA based project, I will send you details via PM. We can discuss price and time frame once you get back to me.

Thank You

Kỹ năng: Java

Xem thêm: project dobreiiita, project time frame, based project, project time frame sample, project time frame illustrations, mql4 price time frame, metatrader custom time frame, project time frame wording

Về Bên Thuê:
( 41 nhận xét ) Indore, India

Mã Dự Án: #1694463

Đã trao cho:

dglinyanov

Hired by the Employer

$150 USD trong 5 ngày
(2 Đánh Giá)
3.1