Đang Thực Hiện

Tiếp thị, Thông cáo báo chí Job by GaynorLowndes

As already briefed and some phrases my son came up with are attached - use them as you see fit.

Thanks Ginny

Kỹ năng: Tiếp thị, Thông cáo báo chí

Xem thêm: setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, zend project ready use, project professional use english, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Coolum Beach, Australia

Mã Dự Án: #1694467

Đã trao cho:

BPA1

Hired by the Employer

$150 AUD trong 2 ngày
(6 Đánh Giá)
4.5