Đang Thực Hiện

Chép lời Job by denijacob1

Hi

I work for an Indian BPO company. We have ongoing projects on legal, medical and general transcription. Our TAT is flexible. If interested please contact

Deni T Jacob

Hitech Outsourcing Services

[url removed, login to view]@[url removed, login to view]

Kỹ năng: Chép lời

Xem thêm: transcription legal, outsourcing medical transcription services, outsourcing medical transcription, outsourcing medical, outsourcing legal, outsourcing bpo services, medical legal transcription, legal outsourcing projects, indian outsourcing, hitech outsourcing, bpo transcription services, bpo outsourcing company, bpo 10, outsourcing legal work, medical transcription outsourcing, bpo projects outsourcing, transcription projects, outsourcing transcription, outsourcing bpo, legal transcription, jacob, hi jacob, general transcription, deni, bpo project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Cochin, India

Mã Dự Án: #1695000

1 freelancer đang chào giá trung bình $15 cho công việc này

askdr56

Hired by the Employer

$15 USD / giờ
(2 Đánh Giá)
3.3