Đã Trao

Bán hàng Job by ayoitsbotz1

What kind of sales do you do? I am looking for a sale team to hire

Kỹ năng: Bán hàng

Xem thêm: hire sale team, sales team hire, custom sales team, project net sale, deployment project custom message, project cars sale, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #1696328

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

w3bmaster

Hired by the Employer

$100 USD / giờ
(5 Đánh Giá)
5.3