Đã Trao

HTML5 Job by francobanza

i need a simple cms to add some links of youtube to html page .

Field to links, description e titlle .

how much its cost ?

thanks

Francisco Pires

Kỹ năng: HTML5

Xem thêm: add custom html, simple custom cms, project html page, cms project description, html add field, simple cms project, cost custom cms, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Portugal

Mã Dự Án: #1696614

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

sunnymukesh

Hired by the Employer

$30 USD trong 5 ngày
(16 Đánh Giá)
5.3