Đang Thực Hiện

Dịch thuật, Voice Talent Job by mvlipwig

1300 word audio recording.

Kỹ năng: Dịch thuật, Voice Talent

Xem thêm: recording project, 1300, custom audio, transcribe audio word, recording audio, dotproject project custom sort, custom flash audio player, recording audio flash, audio word

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1696759

Đã trao cho:

chinapartime

Hired by the Employer

£215 GBP trong 14 ngày
(21 Đánh Giá)
5.3