Đã Trao

Nhập liệu, Quảng cáo trên Facebook, Thiết kế đồ họa Job by mvidyasagar

i want a typing job

Kỹ năng: Nhập liệu, Quảng cáo trên Facebook, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: want typing job, project manager job interview, monstercom custom job posting, dotproject project custom sort, project reports job portal

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) DINDIGUL, India

Mã Dự Án: #1697269

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1500 cho công việc này

best1

Hired by the Employer

₹1500 INR trong 2 ngày
(97 Đánh Giá)
9.1