Đã Trao

Nhập liệu Job by reply2me

Hello

We're waiting your email.

please send answer this address. sendemailme-z at [url removed, login to view]

Charis+[url removed, login to view]

pdf file isn't easy.

please send .xls or doc file.

please start job.

We'll reply. Thank you

Kĩ năng: Nhập liệu

Xem nhiều hơn: pdf doc file job, email xls, email address xls, doc project, project xls, email doc file, yahoo answer job, yahoo answer com, resume project, pdf resume, job yahoo answer, project time sheet xls, setup project custom form, setup project custom, xls doc, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, doc xls, deployment project custom message, Custom pdf, setup project custom user interface, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) hong kong, Korea, Republic of

ID dự án: #1697461

1 freelancer đang chào giá trung bình £999 cho công việc này

chariscaralde

Hired by the Employer

£999 GBP trong 999 ngày
(0 Nhận xét)
0.0