Đã Trao

Leads Job by vickklien

i need 600 sign ups i will pay 250$ to 300$ for it. its a short forum to submits per lead. i will pay as you go. i will 50$ upfront for every 100 sign ups. you will receive 50$ b4 you will do the work.

Kỹ năng: Leads

Xem thêm: project pay per lead, 600 per lead, forum custom, pay per lead project, project submits, project upfront, pay sign ups forum, upfront project, custom sugarcrm lead form, ups forum, setup project custom form, setup project custom, forum sign ups, 300 per lead, deployment project custom message, 250 sign ups, custom forum, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1697541

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

magnificent09001

Hired by the Employer

$300 USD trong 10 ngày
(11 Đánh Giá)
5.5