Đang Thực Hiện

Nhân sự, Nghiên cứu thị trường, Nghiên cứu, Research Writing Job by o10s

- need a masters dissertation until 12/07

- 8000words

- quantitative research about the influence of Facebook on the recruitment process in modern times

- online questionnaire needs to be set up and and data evalutated with SPSS

- UK writing style

- statystical analysis

Kỹ năng: Nhân sự, Nghiên cứu thị trường, Nghiên cứu, Research Writing

Xem thêm: writing style analysis, online research questionnaire, spss online, recruitment process, spss writing, recruitment online, questionnaire analysis, quantitative c, data analysis SPSS, analysis and spss, questionnaire writing analysis, spss project data analysis, spss project writing, research recruitment, spss research project, facebook data analysis, writing questionnaire analysis, questionnaire data analysis, questionnaire online, data analysis dissertation, online data analysis, dissertation spss analysis, dissertation analysis spss, data analysis research project, data analysis project spss

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1697849

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

writer048

Hired by the Employer

$550 USD trong 27 ngày
(19 Đánh Giá)
4.8