Đang Thực Hiện

Đánh máy, Viết quảng cáo, Nhập liệu, Powerpoint, Word Job by jaanimtiaz

hi iam imtiaz and i have impress in your qualities your typing speed and i think only you are eligible for this job

thanx

Kỹ năng: Đánh máy, Viết quảng cáo, Nhập liệu, Powerpoint, Word

Xem thêm: project impress, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, think computers job lucknow, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dadu, Pakistan

Mã Dự Án: #1697891

Đã trao cho:

Amatullaah

Hired by the Employer

$45 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0