Đã Trao

Tiếp thị đại trà, Quảng cáo trên Facebook Job by anamul12

Hello , I have facebook order for you , if you provide this replay me, check below

1k Lebanon fans

1k Egypt FB fans

1k Australian FB fans

1k UK FB fans

5k USA FB fans

20k Worldwide FB fans.

Let know , if you provide those .

thankx.

Kỹ năng: Tiếp thị đại trà, Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: replay, facebook egypt, lebanon facebook, australian project, 20k fans, australian fans, free captcha project usa, captcha outsourcing project usa, deployment project custom message, project management consultancy egypt, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 49 nhận xét ) Meherpur, Bangladesh

Mã Dự Án: #1698378

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

DX2012

Hired by the Employer

$200 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0