Đã Trao

Hỗ trợ kĩ thuật, An ninh Web Job by activeappliances

Hey I was referred to you by Frank Kasimov. We have a virus on our website and need it taken care of ASAP. Are you available to help?

Kỹ năng: Hỗ trợ kĩ thuật, An ninh Web

Xem thêm: referred, frank n, frank, setup project custom, type project customer care, deployment project custom message, project health care, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Van Nuys, United States

Mã Dự Án: #1698479

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

Nick1

Hired by the Employer

$100 USD trong 1 ngày
(52 Đánh Giá)
5.4