Đang Thực Hiện

MySQL, PHP Job by jeanbar

I need a system to search for pizza restaurants by brazilian zip code.

like:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

restauranteweb[.]com[.]br

You can do a test search using zip code: 03306000

I just need the system, the design has already been created and cut into html:

JPG INDEX:

[url removed, login to view]

HTML Index:

[url removed, login to view]

JPG Search result:

[url removed, login to view]

HTML Search Result:

[url removed, login to view]

user: admin

pass: 123456

Kỹ năng: MySQL, PHP

Xem thêm: web design jpg test, justeat, need pizza, pizza web, zip code jpg, custom index, jpg cut, pizza system, project jpg, pizza web design, project pizza, pizzaria design, need brazilian, pizza project, web search cut, pizza restaurants design, design pizzaria, project design using lm555, logo design using photoshop, graphic design using unix, design using cms html, editorial design using powerpoint

Về Bên Thuê:
( 29 nhận xét ) Sao Paulo, Brazil

Mã Dự Án: #1698522

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

vaishno123

Hired by the Employer

$200 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0