Đang Thực Hiện

ActionScript Job by littlebearuk

Hi Igo,

Hope your coin well.

I have a simple job.

Proably take 10 minutes.

I will give you 30 bucks :)

Im having problems with my buttons working on the black menu bars of my AS3 projects.

Plaese could you fix :)

Kỹ năng: ActionScript

Xem thêm: igo, coin project, projects as3 menu, menu bars, bucks project, as3 project, as3 job, as3 fix, coin projects, as3 menu, custom black white designs, custom friends working myspace, dotproject project custom sort, menu as3

Về Bên Thuê:
( 50 nhận xét ) Ilfracombe, Korea, Republic of

Mã Dự Án: #1699285

Đã trao cho:

Igo150

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(74 Đánh Giá)
6.3