Đã Trao

.NET Job by enterprisemgmt

Hi,

I'm getting a web application developed and would like to get someone to review my code, and help with development. I'm currently working with a team overseas but would like to start working with a native english speaker with thorough knowledge of .NET web applications. If you're interested, get back to me.

Kỹ năng: .NET

Xem thêm: custom web application and development, custom review, custom application development, custom web application development, custom developed, code review net, net native, start working project, custom web applications, speaker project, overseas project, interested working project, custom web application, english teacher native speaker american via skype, native english speaker bilingual french, native english speaker needed, freelancer native american english speaker, working team project, need native english speaker edit, editing native english speaker, proof native english speaker, proofreader native english speaker, native english speaker expenses included

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Ottawa, Canada

Mã Dự Án: #1699710

1 freelancer đang chào giá trung bình $1000 cho công việc này

RWDev

Hired by the Employer

$1000 CAD trong 100 ngày
(61 Đánh Giá)
7.7