Đã Trao

Lập trình C Job by davisgavui

salut ai vrun contact ? yahoo ... as dori sa fac ceva si cred ca ne putem intelege

e urgent ,daca ai feedback bun pun bani inainte

Kỹ năng: Lập trình C

Xem thêm: ceva, fac, bun, custom feedback, davisgavui, contact yahoo, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Netherlands

Mã Dự Án: #1699831