Đã Trao

Blog Job by xizilion

Hi mate i would like to know if you can make a OCR for this captcha present on this page [url removed, login to view] and how much would it be worth

Kỹ năng: Blog

Xem thêm: mate, custom captcha ocr, captcha project 2012, project ocr captcha, project ocr, ocr custom, ocr barafranca, captcha ocr project, barafranca ocr, captcha f, ocr captcha cheater, captcha cheater, deployment project custom message, captcha barafranca, barafranca cheater, cheater captcha, barafranca captcha, barafranca, custom ocr, ocr captcha project, dotproject project custom sort, ocr project, cheater, cheater barafranca, ocr captcha

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Portugal

Mã Dự Án: #1700281

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

BDspeed

Hired by the Employer

$30 USD trong 30 ngày
(6 Đánh Giá)
3.9