Đã Trao

Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, eCommerce, Biên tập, Volusion Job by mecz2005

i would like to be part of this job, i am a hardworking person and ready to work under pressure. i

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, eCommerce, Biên tập, Volusion

Xem thêm: project based work, tell ability work pressure, dotproject project custom sort, simply hired custom work, project based work websites, php custom work

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) PAMPANGA, Philippines

Mã Dự Án: #1700422