Đã Trao

Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, PDF, Word Job by borah104

Myself new to freelancer. My skills are Expert Data entry.

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, PDF, Word

Xem thêm: project data entry expert, data entry skills survey, accurate data entry skills, excel data entry skills, average data entry skills, learn data entry skills, data entry skills

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Guwahati, India

Mã Dự Án: #1700650