Đang Thực Hiện

Quảng cáo, Tiếp thị đại trà Job by Dogbey

As agreed:

Kumar1986 2 days ago

Thank You... Sir

Sir I'll Start work Monday i need 2 Days For Setup your CL account This week i'll Setup 30 Ads Daily....

And Sir Our Rate Is 1$ + 10% Freelancer Fees Per Live ads..

Plz. Give me 60 ads Details Like Ads Title, Body

Thank You..

KUMAR

Kỹ năng: Quảng cáo, Tiếp thị đại trà

Xem thêm: freelancer fees rate, freelancer ads account, freelancer account setup, fees freelancer, cl freelancer, project fees, start project 100, live body, setup custom, project daily account, project body, setup cl, cl account, ads account, setup project custom, custom setup project, daily rate project, freelancer tax rate, freelancer excel rate function, create custom toolbar freelancer, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Accra, Ghana

Mã Dự Án: #1700712

Đã trao cho:

Kumar1986

Hired by the Employer

$30 USD trong 30 ngày
(1 Đánh Giá)
2.9