Đang Thực Hiện

Article Writing Job by Khuraam

As Discussed.

Please bid for 1200 Descriptions $300.

50 descriptions daily.

300 descriptions in week for $75.

Thanks.

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: discussed please, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, custom daily log sheet, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 49 nhận xét ) Rawalpindi, Canada

Mã Dự Án: #1700940

Đã trao cho:

jagrutibhadani

Hired by the Employer

$300 AUD trong 25 ngày
(65 Đánh Giá)
5.2