Đang Thực Hiện

Article Writing Job by Khuraam

As Discussed.

Please bid for 1200 Descriptions $300.

50 descriptions daily.

300 descriptions in week for $75.

Thanks.

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: discussed please, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, custom daily log sheet, setup project custom user interface, custom daily job report forms, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 49 nhận xét ) Rawalpindi, Canada

Mã Dự Án: #1700940

Đã trao cho:

jagrutibhadani

Hired by the Employer

$300 AUD trong 25 ngày
(65 Đánh Giá)
5.2