Đang Thực Hiện

PHP Job by Kenichii

Configure new checkout template based on already completed code from previous job.

Integrate OnVerify Telephone Verification System.

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: custom checkout, telephone system simulation project, telephone template, integrate template project, telephone verification system, telephone verification code, telephone verification, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 28 nhận xét ) San Juan Capistrano, United States

Mã Dự Án: #1701000

Đã trao cho:

ThoughtSchool

Hired by the Employer

$120 USD trong 3 ngày
(29 Đánh Giá)
5.5