Đã hoàn thành

Viết quảng cáo, Powerpoint Job by Ambition12

To make written transcripts of a voice file ( to be sent by me with a PowerPoint presentation) so that I can edit further and add and improve the presentation so that the voice file can be added to the finished PowerPoint presentations one without animation and one with animation.

Kĩ năng: Viết quảng cáo, Powerpoint

Xem nhiều hơn: animation custom, powerpoint animation presentations, powerpoint 16, without powerpoint, Custom animation, animation powerpoint presentation, project presentation powerpoint, powerpoint add, powerpoint project presentation, presentation animation project, powerpoint edit, custom powerpoint, powerpoint presentation project, voice powerpoint presentation, presentation project, voice powerpoint, project animation presentation, powerpoint voice, powerpoint project, powerpoint presentation voice, make powerpoint project, make animation voice, animation project presentation, animation powerpoint, add animation project

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) London, United Kingdom

ID dự án: #1701217

Được trao cho:

vipul20044

Hired by the Employer

£20 GBP trong 5 ngày
(90 Đánh Giá)
6.4