Đã Trao

Xử lí dữ liệu Job by hgdumaswala

We have one data processing company ,

We Manage all type of data , we have one tool , it can through manage ETL all types.

Kỹ năng: Xử lí dữ liệu

Xem thêm: ETL, etl data, custom tool, etl tool, project management tool citerra, tool custom, deployment project custom message, manage workers company project, programming custom tool arcgis, types project, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) surat, India

Mã Dự Án: #1701258

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

chahal0172

Hired by the Employer

$50 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
7.9