Đã Trao

FileMaker Job by tagsrus

i have a label program for apparel industry

it makes barcoded labels and wash care labels

[url removed, login to view]

Kỹ năng: FileMaker

Xem thêm: label project, label program, setup project custom form, setup project custom, project management day care, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1702053

1 freelancer đang chào giá trung bình $1000 cho công việc này

douglasallen

Hired by the Employer

$1000 USD trong 30 ngày
(10 Đánh Giá)
5.6