Đang Thực Hiện

Nhập liệu Job by saifulislamrony

Hi,

I need some people who can entry data so fast. If you want to do the job you may reply. I will send your other information that you have to do. You can make 1 $ per hour.

Kĩ năng: Nhập liệu

Xem nhiều hơn: per hour Project, send registration page information email, send mail payment information oscommerce, setup project custom user interface, web crawlers fetch job information sites, reply job offer, custom themes jamit job script, deployment project custom license number, dotproject project custom sort, reply job

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) dhaka, Bangladesh

ID dự án: #1702336

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

ashutoshdave80

Hired by the Employer

$30 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0