Đã Trao

MySQL, PHP, Giỏ hàng mua sắm Job by afmailer

Hi

I need a payfast integration plugin for interspire shopping cart 6.1.7

This is a very urgent project and if i am happy with this i happy many more projects,also do you work on [url removed, login to view]

Kỹ năng: MySQL, PHP, Giỏ hàng mua sắm

Xem thêm: payfast integration, cart payfast, project elance, payfast integration cart, payfast cart, cart custom work, interspire shopping cart project, payfast, interspire project, interspire shopping cart integration, interspire cart integration, projects elance, interspire projects, interspire custom cart, elance projects, work interspire, custom cart work, interspire custom, custom interspire, interspire shopping cart custom, project maker jsp projects, custom interspire shopping cart, project management liferay projects, custom interspire cart

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Cape Town, South Africa

Mã Dự Án: #1702344

1 freelancer đang chào giá trung bình R210 cho công việc này

phpexpertbd

Hired by the Employer

R210 ZAR trong 2 ngày
(32 Đánh Giá)
5.8