Đã Trao

MySQL, Giỏ hàng mua sắm Job by afmailer

Please can you create for me an integration for interspire to [url removed, login to view] payment plugin

My apologies i made a mistake with the amount it suppose to be in dollars

Kỹ năng: MySQL, Giỏ hàng mua sắm

Xem thêm: custom amount, custom payment integration, payfast integration, interspire custom payment, payment integration interspire, payfast, interspire project, interspire payment, setup project custom form, setup project custom, interspire custom, custom interspire, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Cape Town, South Africa

Mã Dự Án: #1702409

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

phpexpertbd

Hired by the Employer

$200 USD trong 2 ngày
(13 Đánh Giá)
5.0