Đã Hủy

jQuery / Prototype, PHP Job by ilzdaf

I would like to offer you a job.

It is something exactly like u did to terryttt:

[url removed, login to view]

Samples of Forex Quote Ticker:

[url removed, login to view]

Kỹ năng: jQuery / Prototype, PHP

Xem thêm: samples project, freelancer html widget, asp freelancer project, freelancer forex, javascript project samples, javascript custom widget, custom widget, widget quote forex, forex project freelancer, javascript ticker, project forex, forex quote widget, forex widget, javascript quote custom, forex quote ticker, html ticker, forex widget ticker, forex ticker widget, photos widget html javascript, ticker widget, forex ticker, custom quote, quote asp project, ticker html, custom ticker

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ampang, Malaysia

Mã Dự Án: #1702749

1 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

MTExperts

Hired by the Employer

$150 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
2.6