Đã Trao

Nhập liệu, Khai thác dữ liệu, Xử lí dữ liệu, PDF, Photoshop Job by vinaymadichetty

i'm sincere and hardworker on all tasks , capable to do any shift at any time .. !

Kỹ năng: Nhập liệu, Khai thác dữ liệu, Xử lí dữ liệu, PDF, Photoshop

Xem thêm: deployment project custom message, dotproject project custom sort, project manager part time

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hyderabad, India

Mã Dự Án: #1702756

1 freelancer đang chào giá trung bình $3000 cho công việc này

pandeypriya2003

Hired by the Employer

$3000 USD trong 20 ngày
(641 Đánh Giá)
7.7