Đã Trao

Đánh máy, Biên tập, PDF, Đọc bông Job by Irvinharrison

40 minute mp3 telephone conversation between two people, need broken down by individual a, and individual b.

Kỹ năng: Đánh máy, Biên tập, PDF, Đọc bông

Xem thêm: conversation custom, project mp3, deployment project custom message, project ejb need help, project outsource need developer, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Houston, United States

Mã Dự Án: #1703446

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

AmandaFish

Hired by the Employer

$30 USD trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
2.1