Đã hoàn thành

Thiết kế quảng cáo Job by CoronasRGood

Need Ad Updated. New Size must be 300DPI and 7.9375 x 5.1094. I have made minor adjustments to the original one you made which i would like followed which is attached.

Kỹ năng: Thiết kế quảng cáo

Xem thêm: custom size, custom project must original, minor project, setup project custom form vbnet, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, custom top friends original r4wr, deployment project custom message, setup project custom user interface, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Pearl River, United States

Mã Dự Án: #1703737

Đã trao cho:

Tokio22

Hired by the Employer

$50 USD trong 10 ngày
(12 Đánh Giá)
3.4