Đã Trao

Lập trình C#, Lập trình C++ Job by egidiomarino

We have some automated strategies in c++ code Api from strategy runner platform .we need to change the code to transfer into c# code for Ninja Trader [url removed, login to view] youdo it? and what do you need to evaluate the project for a quote?

Kỹ năng: Lập trình C#, Lập trình C++

Xem thêm: runner, ninja trader, strategy code ninja, change strategy, ninja trader platform, ninja trader strategy code, strategy trader, strategy code, automated strategy, ninja trader code, strategy ninja trader, ninja trader strategies, ninja trader api, ninja strategy, automated trader, ninja aspnet trader, code project twitter api, strategy runner, project sdk api, ninja trader strategy, automated trader project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Italy

Mã Dự Án: #1703755

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

ETNASoftware

Hired by the Employer

$30 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0