Đang Thực Hiện

Biên tập, Đọc bông Job by strader222

Proofread and edit/correct a 5-page covering letter that will be sent to an editor at a publisher.

Kỹ năng: Biên tập, Đọc bông

Xem thêm: editor proofread, proofread edit page, letter project, proofread correct, publisher editor, project letter, custom text editor, php custom text editor, custom html editor, custom property editor webservice, project develops dhtml editor, covering letter, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Harrow, United Kingdom

Mã Dự Án: #1703897

Đã trao cho:

jjrgaskell

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
4.6