Đã Trao

Nhập liệu, Excel, Quảng cáo trên Facebook Job by manir016

I want to do your work.I want to delivered your work within short time.

Kỹ năng: Nhập liệu, Excel, Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: project short time job, part time php work, short time projects, part time seo work, dotproject project custom sort, part time contract work, project manager part time

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Mymensingh, Bangladesh

Mã Dự Án: #1704837

1 freelancer đang chào giá trung bình $2 cho công việc này

DSBD

Hired by the Employer

$2 USD / giờ
(53 Đánh Giá)
8.3