Đang Thực Hiện

eCommerce, MySQL, PHP, SQL, Xử lí sự cố Job by harry2cool

I see exploits on our website from time to time.

We need somebody to stop this and prevent any further mis-haps.

I need you to check this first .

Kỹ năng: eCommerce, MySQL, PHP, SQL, Xử lí sự cố

Xem thêm: stop project, project mis, mis project, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, project 102, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) Mumbai, India

Mã Dự Án: #1704876

Đã trao cho:

tuxadmin

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(111 Đánh Giá)
6.4