Đã Hủy

Viết lại bài báo Job by dshesterikov

Hello.

I would like to ask if you could do an article rewriting. There is one article (about 600 words) that should be rewritten into 2-3 articles. Also I would like to ask you to check the grammar and stylistics of a small article (about 100 words).

Kind regards, Dmitry

Kỹ năng: Viết lại bài báo

Xem thêm: project check grammar, dmitry project, 2012 articles rewritten, deployment project custom message, spell grammar check, free spell check grammar check style check, comprehension grammar check, might worked school grammar check, setup project custom user interface, project rewritten, grammar check freelancer, deployment project custom license number, dotproject project custom sort, hindi grammar check

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Prague, Czech Republic

Mã Dự Án: #1705070

1 freelancer đang chào giá trung bình $10 cho công việc này

silverhorse73

Hired by the Employer

$10 USD / giờ
(120 Đánh Giá)
6.2