Đã Trao

Logistics & Shipping, Bán hàng Job by nhdaniels

im looking for somone that can find somone who can make these lycra body socks, and send to australia as cheap as possible

their called body socks, or body sox, you can also google their images,

Im also looking for companys that ship cheap novelty fabric, boy and girl fabric.,

Kỹ năng: Logistics & Shipping, Bán hàng

Xem thêm: boy 18, cheap images, novelty, australia project, body socks, girl body, socks send, images girl, custom girl, google custom search images, project body, project australia, submit images google, extract images google books, save images google maps, custom markers maps google, dotproject project custom sort, custom design images

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Maddington, Australia

Mã Dự Án: #1705170

1 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

vivah

Hired by the Employer

$35 AUD trong 40 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0