Đã Trao

An ninh máy tính, Hỗ trợ màn hình, Linux, Quản trị hệ thống, Màn hình Windows Job by amrindersinghkoh

Yes i can provide you a free demo for my skills and then after I want to work with you

Kỹ năng: An ninh máy tính, Hỗ trợ màn hình, Linux, Quản trị hệ thống, Màn hình Windows

Xem thêm: want work lamp project, great work skills, want work kidshotz, dotproject project custom sort, want communication skills cairo

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Amritsar, India

Mã Dự Án: #1705302

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹5000 cho công việc này

konectit

Hired by the Employer

₹5000 INR trong 7 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0