Đã Trao

An ninh máy tính, Hỗ trợ màn hình, Linux, Quản trị hệ thống, Màn hình Windows Job by amrindersinghkoh

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹5000 cho công việc này

konectit

Hired by the Employer

₹5000 INR trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.0