Đang Thực Hiện

Article Writing Job by Khuraam

Bid for 1200 descriptions $240

25 descriptions daily Monday-Saturday

150 descriptions in a week.

This project is for 2 Months.

I'll pay you $30 weekly.

Thanks.

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: project report daily deals, job pay 1000 weekly, project amazon daily deal

Về Bên Thuê:
( 49 nhận xét ) Rawalpindi, Canada

Mã Dự Án: #1705323

1 freelancer đang chào giá trung bình $240 cho công việc này

aleintechnology

Hired by the Employer

$240 AUD trong 50 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0