Đã Hủy

Android Job by Maheshml

Hi friend i am completed my android course and like to work with you. Please hire me....

Kỹ năng: Android

Xem thêm: maheshml, project friend, completed android project, project based work, dotproject project custom sort, simply hired custom work, project based work websites, php custom work

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Trivandrum, India

Mã Dự Án: #1705903

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹200 cho công việc này

jastp

Hired by the Employer

₹200 INR / giờ
(29 Đánh Giá)
6.2