Đang Thực Hiện

Viết lại bài báo Job by andreasfoss

Working with text for Tech Voice Over

Kỹ năng: Viết lại bài báo

Xem thêm: voice text project, custom voice, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Brande, Denmark

Mã Dự Án: #1706070

Đã trao cho:

blaney321

Hired by the Employer

$100 USD trong 2 ngày
(39 Đánh Giá)
6.0