Đã Trao

Kiểm tra phần mềm Job by lambkarl12

Hi, thank you for contacting me.

I am writting you regarding the report for the network architecture and web server tuning and monitoring.

Please, read the attachment and contact me asap.

Regards,

D.

Kỹ năng: Kiểm tra phần mềm

Xem thêm: writting web, custom writting, architecture f, server tuning, project report writting, project architecture, project network monitoring, network monitoring project, project tuning, project monitoring, writting report, writting project, network project report, report server project, network architecture, project writting, deployment project custom message, tuning project, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Switzerland

Mã Dự Án: #1706090

1 freelancer đang chào giá trung bình $180 cho công việc này

gouthamarul

Hired by the Employer

$180 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0